Αρχική2

Παρουσίαση εταιρείας

Η εταιρεία «ΤΣΑΚΙΡΗΣ- ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΟΔΟΥ» ή «ΤΣΑΚΙΡΗΣ Ε.Κ.ΤΕ.Ρ.» προέκυψε ως μετεξέλιξη του ομίλου εταιρειών της «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.». Από το 1990, η εταιρεία δραστηριοποιήθηκε στην Ρόδο με τη μορφή ατομικής επιχείρησης του Τσαμπίκου Τσακίρη, ενώ το 2000 μετεξελίχθηκε σε εταιρεία με την επωνυμία «ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.», διαθέτοντας εργοληπτικό πτυχίο 2ης τάξης. Το 2003 ιδρύεται η 2η εταιρεία του ομίλου «ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.» με εργοληπτικό πτυχίο 1ης τάξης, ενώ το 2006, ιδρύεται η 3η εταιρεία «ΚΑΛΛΙΠΑΤΕΙΡΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ο.Ε.» με 1ης τάξης εργοληπτικό πτυχίο και εμπορική δραστηριότητα. Τέλος, το 2011 ιδρύεται η «ΚΕΛΥΦΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» έχοντας ως σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση ακινήτων και την εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών.