Υπηρεσίες

Συμβουλευτική
Συμβουλευτική πελατών στην αξιοποίηση ακινήτων για ίδια εκμετάλλευση ή πώληση.
Επενδυτικά σχέδια
Πρόταση επενδυτικών σχεδίων αγορών ή πωλήσεων για λογαριασμό πελατών της.
Οικονομοτεχνικές μελέτες
Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών ανάπτυξης ακινήτων (σύνταξη αρχιτεκτονικών σχεδίων καθώς και προγράμματα οικονομικής αξιοποίησης).
Ανέγερση κτηρίων
Ανέγερση κτηρίων σε ιδιόκτητα οικόπεδα – ή/ και με το σύστημα της αντιπαροχής.
Προώθηση
Προώθηση ακινήτων άμεσα ή μέσω μεσιτών προς πώληση στην αγορά.
Ανακαινίσεις
Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις και επεκτάσεις ήδη διαμορφωμένων χώρων.
Νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Αναλαμβάνουμε την νομιμοποίηση αυθαιρέτων μέσω του προγράμματος ρύθμισης αυθαιρέτων βάσει του νόμου 4014/2011.
Ενεργειακά πιστοποιητικά
Έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 2241035139 ή γράψτε το τηλέφωνό σας στην παρακάτω φόρμα και θα σας καλέσουμε.