Επισκευή – συντήρηση Δημοτικών και σχολικών κτηρίων Νήσου Ρόδου

MORE

Διάνοιξη οδών και κατασκευή πεζοδρομίων για τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

MORE

Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων εώς ξενοδοχείο Λεβάντε (ΔΕ Αφάντου)

MORE

Κατασκευή παλαιοντολογικού μουσείου Αρχαγγέλου

MORE

Αποκατάσταση βλαβών οδού Φιλερήμου

MORE

Καθαρισμοί χειμάρρων Δ.Ε. Ρόδου, Πεταλούδων, Ν. Ρόδου

MORE

Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Υπάτης

MORE

Τοποθέτηση χλοοτάπητα Σαλάκου

MORE

Επικάλυψη χειμάρρου Μαγκαφά

MORE

Ασφαλτόστρωση οδικού δικτύου Τήλου

MORE