Αντιπλημμυρική προστασία Μαλώνας – Μασσάρων – Καλάθου

Project Description

Προϋπολογισμός: 300.000€

Project Details

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017