Αποκατάσταση δημοτικού γηπέδου Δήμος Τήλου (Μπάσκετ)

Project Description

Προϋπολογισμός: 140.000€

Project Details

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017