Αποκατάσταση ζημιών από τις θεομηνίες στην ανατολική πλευρά της Ρόδου

Project Description

Προϋπολογισμός: 150.000€

Project Details

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017