Διάνοιξη οδών και κατασκευή πεζοδρομίων για τον Δήμο Ηρακλείου Αττικής

Project Description

Προϋπολογισμός: 500.000€

Project Details

Project Date:

17 Ιανουαρίου, 2019