Επεμβάσεις ανακατασκευές 1ου και 2ου νηπιαγωγείου Καρπάθου

Project Description

Προϋπολογισμός: 120.000€

Project Details

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017