Επικάλυψη χειμάρρου Μαγκαφά

Project Description

Προϋπολογισμός: 2.800.000€

Project Details

Categories:

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017