Επισκευή – συντήρηση Δημοτικών και σχολικών κτηρίων Νήσου Ρόδου

Project Description

Προϋπολογισμός: 1.456.900,00€

Project Details

Project Date:

17 Ιανουαρίου, 2019