Καθαρισμοί χειμάρρων Δ.Ε. Ρόδου, Πεταλούδων, Ν. Ρόδου

Project Description

Προϋπολογισμός 600.000€

Project Details

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017