Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης Υπάτης

Project Description

Προϋπολογισμός 3.000.000€

Project Details

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017