Κατασκευή πεζοδρομίων από Ιρλανδική διάβαση Κολυμπίων εώς ξενοδοχείο Λεβάντε (ΔΕ Αφάντου)

Project Description

Προϋπολογισμός: 193.720,00 €

Project Details

Project Date:

17 Ιανουαρίου, 2019