Κατασκευή παλαιοντολογικού μουσείου Αρχαγγέλου

Project Description

Προϋπολογισμός: 1.000.000€

Project Details

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017