Πολυκατοικία στην περιοχή Ροδοπούλα, Ρόδος

Project Description

Προϋπολογισμός: 800.000€

Project Details

Categories:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017