Πολυκατοικία στην οδό Καστοριάς στη Ρόδο

Project Description

Προϋπολογισμός: 1.300.000€

Project Details

Categories:

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017