Συντήρηση οδικού δικτύου Καρπάθου

Project Description

Προϋπολογισμός: 150.000€

Project Details

Project Date:

16 Μαρτίου, 2017